מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.

הדרכות וימי עיון

שירותים לעמותות ולתורמים

דוחות תחום

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי