מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אביב לניצולי שואה

 עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 

עמותת אביב לניצולי השואה נוסדה בשנת 2007 במטרה להבטיח את מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה.
בישראל חיים כיום כ-180,000 ניצולי שואה, כרבע מהם חיים בעוני. מיצוי מכלול הזכויות עשוי לשפר באופן משמעותי את חייהם של רבים מניצולי השואה.
עמותת אביב לניצולי השואה מעניקה יעוץ וליווי אישי לניצולי השואה במיצוי זכויות, במטרה לסייע לניצולי השואה לקבל את הזכויות וההטבות המגיעות להם על פי חוק ולהבטיח שיפור משמעותי במצבם הכלכלי. הייעוץ ניתן בחינם, ללא כל תשלום.
מאז הקמתה העניקה העמותה ייעוץ ליותר מ-50 אלף ניצולי שואה וסייעה בידם להשיג הטבות וקצבאות בסך של מעל ל-200 מיליון שקלים.העמותה מפעילה קו סיוע טלפוני בנושא מיצוי זכויות לניצולי שואה ולבני משפחותיהם.  בנוסף, מפעילה העמותה בשיתוף עם אשל-ג'וינט ישראל את מיזם "נקודות זכות" – מרכזי מיצוי זכויות בקהילה, המנגיש את הסיוע במיצוי זכויות ב-15 רשויות בכל רחבי הארץ.

לפנייה לקבלת סיוע ניתן לפנות לקו היעוץ: 07-2424404, או באמצעות אתר האינטרנט: http://avivshoa.co.il/

 

   

 
  
   
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 
 

פרטי העמותה

טלפון: 072-2424404
כתובת למשלוח דואר: סער 4, נחלים, ת.ד. 201
כתובת דוא"ל:
תחום: בריאות רווחה
עמותה רשומה (ע"ר): 580481638
שנת הקמה: 2007
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: ניצולי השואה ובני משפחותיהם וכל מי שקשור בטיפול בניצולי השואה
ייעוד: כל ניצול שואה יוכל לחיות את חייו בכבוד וברווחה הראויים לו.
אתר: http://avivshoa.co.il
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים