מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אבי גבאי, מנכ''ל בזק

"אנו בבזק מייחסים חשיבות רבה למעורבותנו במיזמים ופרויקטים חברתיים מגוונים. כארגון השואף לקדם ולחזק את החברה האזרחית בישראל חשוב לנו לדעת שהמשאבים שאנו משקיעים בקידום חזוננו החברתי ינוצלו באפקטיביות. לכן כשאנו שוקלים השקעה כספית בעמותה אנו בוחנים האם הארגון הציב מדדים להצלחה, האם קיים תכנון לטווח ארוך, האם ישנו חזון ברור. אנו מאמינים שארגון ששם דגש על אפקטיביות כבסיס לפעילותו הוא ארגון שיש לו סיכוי להגשים את המטרות שהציב לעצמו. מסיבות אלה, אנו תומכים ב"מידות" ורואים בדירוג כלי מצוין - גם עבור העמותות וגם עבור המשקיעים החברתיים."
 
אבי גבאי, מנכ''ל בזק

נא להשאיר פרטים