מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אודות אפקטיביות

מידות מבקשת לקדם את עיקרון האפקטיביות כאמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של תורמים בבואם לתרום וכבסיס לפעולתן של עמותות.
 
על- פי הגדרת מידות:

  • משקיע חברתי אפקטיבי (תורמים) הוא אדם, ארגון או רשות המבקשים לפתור סוגייה חברתית והשקעותיהם מחוללות שינוי משמעותי לטובה בחייהם של אנשים ובחברה כולה. 
  • עמותה אפקטיבית היא עמותה שמחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה בהתאם למטרות שהציבה לעצמה תוך מיצוי מיטבי של משאבים.
  • עמותה אפקטיבית אוספת נתונים בתהליכי מדידה, אך חשוב לא פחות – היא משתמשת בהם בעת קבלת החלטות הקשורות לנושאים בעלי משמעות אסטרטגית לעמותה ולמטרותיה החברתיות, כגון פתיחה או סגירה של תכניות. בנוסף, חשוב לקיים בעמותה גם תהליכי הפקת לקחים שאינם קשורים בהכרח למדידה – לאחר אירועים משמעותיים או באופן קבוע כחלק משגרת העבודה, ולהטמיע את המסקנות שעולות מהם.

נא להשאיר פרטים