מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

"אושר, שוויוניות ואחריות" - ההרצאה המלאה של יעקב בורק

יו"ר מידות, יעקב בורק, בהרצאה על "אושר, שוויוניות ואחריות" שהעביר במכללה למנהל. 
 
 
*ההרצאה הועברה במכללה למנהל. 

נא להשאיר פרטים