מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אות האפקטיביות לעשייה חברתית 2013

       
בשנת 2013 יוענקו זו הפעם השלישית אותות למשקיעים חברתיים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית, מתוך כוונה לעודד עשייה חברתית מוכוונת תוצאות של תורמים ועמותות בישראל.
האותות יוענקו בכנס מידות הקרוב (הודעה על מועד הכנס תתפרסם בקרוב).
 
הגשת המועמדות לזכייה באותות תתאפשר החל מיוני 2013 באמצעות אתר ההרשמה (לינק יתפרסם בקרוב). תאגידים ועמותות יוכלו להגיש את מועמדותם וכל גורם אחר רשאי להמליץ על מועמדים מתאימים.
 
מטרות הענקת האותות
 
• להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות – להדגיש את חשיבותן של האפקטיביות והתוצאות החברתיות של התרומה ולהוקיר את המשקיעים החברתיים אשר מצליחים לחולל השפעה (impact) וליצור ערך חברתי באמצעות תרומותיהם.
• להוקיר ולעודד נתינה ומעורבות - ליצור מודעות ציבורית לחשיבותה של פילנתרופיה פרטית ותאגידית כביטוי למעורבות, מנהיגות ואחריות.
• להוקיר ולעודד עמותות אפקטיביות - להוקיר ולעודד את העמותות שמצליחות להפגין הישגים, לחולל השפעה וליצור ערך חברתי, ואשר מפרסמות את הישגיהן בפומבי ובשקיפות.
 
הקטגוריות להענקת האותות
 
משקיע חברתי פרטי – אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטי. האות זה יוענק על ידי מידות בשיתוף מרכז שיתופים.
 
משקיע חברתי תאגידי – אות האפקטיביות לעשייה חברתית לתאגיד.
 
עמותה – אות האפקטיביות לעשייה חברתית לעמותה יוענק בשתי קטגוריות:
 
א. העמותה האפקטיבית.
ב. עמותה צעירה בעלת מודל פעולה ייחודי – האות בקטגוריה זו יוענק לעמותה בראשית דרכה, שלה מודל פעולה ייחודי ובעל פוטנציאל, גם אם טרם הוכחה הצלחתו.
 
בחירת הזוכים והפרס:
 
הזוכים בכל הקטגוריות ייבחרו על ידי ועדה ציבורית אחת אשר תפעל באמצעות שלוש ועדות משנה: לתורמים פרטיים, לתאגידים ולעמותות.
תעודת הוקרה בחתימת נשיא הוועדה ויושבי הראש שלה תוענק לזוכים באותות. בכפוף למגבלת תקציב, העמותה הזוכה באות האפקטיביות תקבל פרט לתעודה גם מימון לנסיעה לימודית למוסד אקדמי או לארגון מקביל בחו"ל, על מנת ללמוד ולהשתפר.
 
הזוכים באותות האפקטיביות לשנת 2012, אשר יצטרפו כחברי הוועדה לשנת 2013:
 
שולה מוזס – הזוכה באות המשקיע הפרטי האפקטיבי על פעילותה במשך למעלה מעשור ליצירת שינוי חברתי בישראל בתחום צעירים חסרי עורף משפחתי, בהיקף כספי מרשים וכן בהרחבת הנתינה והפילנתרופיה בישראל, בין היתר כחברה בקבוצת "יכולים נותנים" וב- JFN.
 
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ – הזוכה באות לתאגיד האפקטיבי על השקעתה בקידום החינוך המדעי והמצוינות בחינוך בישראל.
 
עמותת בטרם – הזוכה באות העמותה האפקטיבית על פעילותה למען בטיחות ילדים בישראל והעלאת הנושא לסדר היום הלאומי.
 
 
 


 

 

נא להשאיר פרטים