מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אות האפקטיביות 2014

ההרשמה לאות האפקטיביות לשנת 2014 הסתיימה.
תודה רבה לכל המועמדים והממליצים.
הוועדה הציבורית בראשות השופט בדימוס מאיר שמגר תתכנס במהלך חודש דצמבר.
החלטותיה יפורסמו בינואר 2015.
 
בהצלחה לכל המועמדים.

נא להשאיר פרטים