מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אות למשקיע חברתי אפקטיבי ולעמותה אפקטיבית - 2012

השנה יוענקו אותות למשקיעים חברתיים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית, מתוך כוונה לעודד עשייה חברתית אפקטיבית בישראל.
עשייה חברתית אפקטיבית מחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטבי המגזר השלישי; הארגונים שמעורבים בעשייה כזו פועלים בהתאם למטרות שהציבו לעצמם תוך מיצוי מיטבי של משאביהם.
 
הגשת המועמדות תיעשה דרך אתר האות למשקיע חברתי אפקטיבי ולעמותה אפקטיבית
 
מטרות הענקת האות
 • להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות – להדגיש את חשיבותן של האפקטיביות והתוצאות החברתיות של התרומה ולהוקיר את המשקיעים החברתיים אשר מצליחים לחולל השפעה (impact) וליצור ערך חברתי באמצעות תרומותיהם.
 • להוקיר ולעודד נתינה ומעורבות - ליצור מודעות ציבורית לחשיבותה של פילנתרופיה פרטית ותאגידית כביטוי למעורבות, מנהיגות ואחריות.
 • להוקיר ולעודד עמותות אפקטיביות - להוקיר ולעודד את העמותות שמצליחות להפגין הישגים, לחולל השפעה וליצור ערך חברתי, ואשר מפרסמות את הישגיהן בפומבי ובשקיפות.
 
הקטגוריות להענקת האות והשותפים להענקתו 
 • האותות יוענקו על ידי ארגון מידות בקטגוריות הבאות:
 • תורם פרטי - אות התורם האפקטיבי – למשקיע חברתי פרטי. אות זה יוענק ע"י ארגון מידות בשיתוף מרכז שיתופים .
 • תאגיד - אות התורם האפקטיבי – לתאגיד. אות זה יוענק על ידי מידות בשיתוף מעלה .
 • עמותה - אות מידות לעמותה אפקטיבית – אות זה יוענק על ידי מידות בשיתוף גיידסטאר ישראל בכנס מידות שיתקיים ב-12 או 13 בדצמבר 2011, בשתי קטגוריות:
 • א. העמותה האפקטיבית.
 • ב. עמותה צעירה בעלת מודל פעולה ייחודי – האות בקטגוריה זו יוענק לעמותה בראשית דרכה (עד 5 שנות פעילות), שלה מודל פעולה ייחודי ובעל פוטנציאל, גם אם טרם הוכחה הצלחתו. מתן האות בקטגוריה זו אינו חובה, אלא נתון לשיקול דעתה של הוועדה הציבורית להענקת האות בהתאם למועמדים שיוצגו לפניה.
 
הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים באות
הזוכים בכל הקטגוריות ייבחרו על ידי ועדה ציבורית אחת, אשר תפעל באמצעות שלוש ועדות משנה: לתורמים פרטיים, לתאגידים ולעמותות. ועדות המשנה תפעלנה באופן עצמאי בכל קטגוריה ותבאנה המלצותיהן הסופיות להצבעה ולאישור להרכב הכולל של הוועדה. הוועדה הציבורית רשאית, לפי שיקול דעתה ובאישור נשיא הוועדה, לפעול בכל דרך שתיראה לה יעילה כדי למלא את תפקידה, גם תוך שינוי ההגדרות במסמך זה, ובלבד שלא תיפגע הגינות התהליך. בכל אחת מהקטגוריות רשאית הוועדה הציבורית לציין, בנוסף לעמותה הזוכה, עד 4 מועמדים נוספים שהגיעו לשלב הסופי של הבחירה בזכות הצטיינותם, הגם שלא זכו באות.
 
חברי הועדה הציבורית להענקת האותות
נשיא הוועדה - מר מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס
יו"ר הוועדה - טליה אהרוני, מייסדת מעלה ויו"ר המועצה הציבורית של מידות, יהודית יובל רקנאטי, יו"ר נט"ל, מייסדת קרן גנדיר וחברת הנהלת שיתופים
 
חברי ועדת המשנה לבחירת המשקיע החברתי הפרטי האפקטיבי - 
 1. אמל אלסנע אלחג'וג'- מנכ"לית שותפה במכון הנגב-אג'יק, המרכז הערבי יהודי לשוויון העצמה ושיתוף
 2. מיכאל קני - איש עסקים ומשקיע חברתי, חבר המועצה הציבורית של מידות
 3. פרופ' גבריאלה שלו - נשיאת המועצה האקדמית העליונה בקריה האקדמית אונו ושגרירת ישראל באו"ם לשעבר
 4. פרופ' הלל שמיד – מנהל המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית בירושלים
 חברי ועדת המשנה לבחירת המשקיע החברתי התאגידי האפקטיבי - 
 1. ירום אריאב – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, חבר הוועד המנהל של מידות
 2. רו"ח שרון ויטקובסקי – טביב - שותפה ומנהלת קבוצת ניהול סיכונים (RAS) ב-BDO זיו האפט, חברת המועצה הציבורית של מידות
 3. דני ימין – מנכ"ל מיקרוסופט ישראל
 4. מומו מהדב - מנכ"ל מעלה
חברי ועדת המשנה לבחירת העמותה האפקטיבית - 
 1. עו"ד קארין אלהרר – מנהלת מערך הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת בר-אילן, חברת המועצה הציבורית של מידות
 2. ד"ר יגאל בן שלום - יו"ר מנהיגות אזרחית, לשעבר מנכ"ל ביטוח הלאומי
 3. ברוך הלפרט – איש עסקים ופעיל חברתי, חבר המועצה הציבורית של מידות
 4. גלית חמי – עורכת
 5. דליה יאירי – עיתונאית, סופרת ומשוררת, חברת המועצה הציבורית של מידות
 משקיף לוועדה הציבורית - עו"ד ירון קידר, לשעבר רשם העמותות
 

קריטריונים לבחירת הזוכים

 עמותות

האות יוענק לעמותה אשר מפגינה הישגים, מחוללת השפעה (impact) ויוצרת ערך חברתי בפעילותה. טופס המועמדות כולל את 5 השאלות של מידות (מופיעות בהמשך מסמך זה). התשובות לשאלות אלה, כמו גם הפרסום השקוף של התשובות באתר האינטרנט של העמותה ובאתר גיידסטאר, משקפים את מכוונות העמותה לאפקטיביות, ולכן יהיו הבסיס לבחירת העמותה הזוכה.

הוועדה רשאית להתבסס על מידע שמסרה העמותה או על בדיקה שנערכה על ידי ארגון מידות בנוגע לפרמטרים רלוונטיים נוספים:
 1. מנהיגות - לעמותה מנהיגות איתנה אשר מובילה את העמותה ומפקחת עליה.
 2. ניהול מקצועי, תכנון וכספים - העמותה פועלת באופן אפקטיבי ומקצועי, דבר המתבטא בין היתר בכך שהעמותה פועלת לפי אסטרטגיה ותכנון מוקדם, וניהולה הכספי איכותי ושקוף.
 3. אתיקה, שקיפות ובקרה – העמותה שקופה ומפעילה מנגנוני בקרה הולמים. לא אותרו בעיות אתיות או פיננסיות או ממצאים אחרים ששוללים את מתן האות (בהתאם להצהרת העמותה).
 4. שיתופי פעולה - העמותה משתפת פעולה עם עמותות וגופים נוספים (כגון עמותות אחרות, ממשל, עסקים ואקדמיה) כדי להגדיל את השפעתה.
 5. הוועדה רשאית להעדיף עמותות שעברו דירוג מידות או לקבוע כי תנאי לזכייה באות הוא מעבר דירוג מידות וקבלת "תו מידות לאפקטיביות".
 
משקיע חברתי פרטי ומשקיע חברתי תאגידי
האות יוענק למשקיע חברתי אשר הצליח לחולל באמצעות תרומתו שינוי משמעותי חיובי בחברה, ומהווה דוגמה ומופת למנהיגות ולנטילת אחריות על אופייה ועל עתידה של החברה בישראל.
 
פרמטרים לבחינה
משקיעים אשר מאופיינים על ידי הפרמטרים שלהלן או חלקם:
 1. היקף וּותק - היקף התרומה הכספית, ותק התרומה והמעורבות האישית של התורם. ההנחה היא ששילוב מעורבות אישית ותרומה, לאורך זמן, הם תנאי ליצירת שינוי חברתי משמעותי.
 2. אסטרטגיה ומדידה - תורמים הפועלים על פי אסטרטגיית תרומה מתוכננת. תורמים אלה בוחנים לאורך זמן, ובהתבסס על תהליכי מדידה והערכה, עד כמה הצליחו השקעותיהם החברתיות לחולל שינוי, ומשקיעים גם בתשתיות הידע הדרושות לביצוע מדידה זאת.
 3. חיזוק תשתיות ויכולות - תורמים אשר בוחרים להקצות חלק מהתרומה שלהם לפיתוח וחיזוק היכולות של הגופים הנתרמים.
 4. למידה ושיתופי פעולה - תורמים אשר מבססים את תרומתם על למידה, ועל פי הצורך משתפים פעולה עם תורמים נוספים ועם גורמים רלוונטיים משלושת המגזרים. תורמים אלה משתפים אחרים בידע שצברו במשך שנות פעילותם ונוהגים בשקיפות לגבי תרומותיהם.
 5. דוגמה אישית ומנהיגות- תורמים שבאופן התנהלותם מהווים דוגמה אישית לעמיתיהם ולחברה בכלל. תורמים אלה נותנים במה לתרומתם, מזוהים עם המטרה החברתית ומעמידים את קשריהם האישיים, הציבוריים והעסקיים לטובתה, ומוכנים להיחשף ציבורית ותקשורתית. בכך הם מעודדים תורמים נוספים להצטרף למעגל הנתינה וליצור השפעה חברתית רחבה יותר.
תנאי סף: האות יוענק לתורמים פרטיים, בעלי אזרחות ישראלית אשר תורמים מדי שנה לפחות 25,000$ (תרומה באמצעות קרן או חברה שבבעלות הפרט נחשבת לצורך זה לתרומה פרטית), ולתאגידים אשר תורמים אחוז משמעותי מרווחיהם.
 
הענקת האות ומתן פרס
 1. האות לפילנתרופים הפרטיים ולעמותות יוענק בכנס מידות, שצפוי להתקיים אחת לשנה.
 2. האות לתאגידים יוענק בכנס מעלה, על הבמה המרכזית, לאחר הענקת "אות מעלה".
 3. האות למשקיעים חברתיים פרטיים ותאגידיים יהיה תעודה ממוסגרת בחתימת נשיא הוועדה ויושבי הראש שלה.
 4. בכפוף למגבלת תקציב, העמותה הזוכה באות האפקטיביות תקבל נוסף לתעודה גם מימון לנסיעה לימודית למוסד אקדמי או לארגון מקביל בחו"ל, על מנת ללמוד ולהשתפר.
 
 כללים ומועדים
 1. כל גורם, לרבות השותפים לאות, רשאי להמליץ על מקבל אות באמצעות טופס הגשת מועמדות שיפורסם באתר מידות. חברי הוועדים המנהלים של הארגונים השותפים לא יהיו מועמדים לקבלת האות לתורם הפרטי האפקטיבי.
 2. הזוכים באות ייבחרו על ידי הוועדה הציבורית על פי שיקול דעתה הבלעדי. לכל חבר יהיה קול אחד. במקרה של שוויון תכריע דעתו של נשיא הוועדה. דיוני הוועדה יהיו סודיים, למעט ההודעה על הזוכים הסופיים ועל המועמדים שהגיעו לשלב הסופי של הבחירה. הוועדה רשאית לבחור בכל דרך עבודה שנראית לה יעילה, גם אם היא שונה מההגדרות במסמך זה, ובלבד שהדבר נעשה באישור נשיא הוועדה לאחר שנחה דעתו כי השינוי אינו פוגע בהגינות התהליך.
 3. חברי הוועדה ישמרו בסודיות את זהות המועמדים לאות ואת תוכן הדיונים.
 4. חבר ועדה לא יהיה נתון במצב המקיים חשש ממשי או מראית עין לניגוד עניינים בכל הנוגע לפעילותו כחבר הוועדה, ולא יהיה מועמד לקבלת האות בשנה שבה הוא מכהן כחבר הוועדה. היכרות על רקע מקצועי בין חבר ועדה לבין מועמד לאות לא תיחשב ניגוד עניינים.
 5. הוועדה תהיה רשאית לבקש ממידות לבחון את טפסי המועמדים בכל הקטגוריות, למיינם ולהמליץ מתוכם – בהתאם לקריטריונים למתן האות - על מספר מועמדים מצומצם שמתוכו ייבחרו הזוכים.
 
הגשת מועמדות לכל האותות תתבצע באתר מידות החל מיום 26.5.11 ועד ליום 31.7.11.
הענקת האות לתורם תאגידי תתקיים בכנס מעלה ביום 21.11.11.
הענקת האות לתורם פרטי ולעמותה תתקיים בכנס מידות ביום 13 בדצמבר 2011.
 
 
הגשת המועמדות תיעשה דרך אתר האות למשקיע חברתי אפקטיבי ולעמותה אפקטיבית
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים