מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

אזרחים למען הסביבה

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) הינה ארגון סביבתי חברתי המנוהל בשותפות יהודית ערבית. הארגון הוקם בשנת 1990 על ידי תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.
מאז הקמתה, הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות סביבתיות, לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים, לעודד מנהיגוּת בקרב קהילות רבות ולהשפיע על התנהלותם הסביבתית של מפעלים רבים ואף להשפיע על חקיקה ועל יישומם של חוקים למען הסביבה.
בעשר השנים האחרונות הרחיבה העמותה את פעילותה אל מעבר לגבולות הגליל והיא פועלת בתחומים ארציים ומקומיים כאחד.
בעמותה יש מאות חברים, פעילים ומתנדבים, יהודים וערבים, מכל הארץ.
הנושאים המרכזיים בהם העמותה עוסקת: תעשייה מקיימת, מידע סביבתי, בריאות וסביבה, תרבות הצריכה, מים ופסולת, חקלאות מקיימת, עידוד מנהיגות מקומית ועוד.

 

 

 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 04-9997550
פקס: 04-9978837
כתובת: ת.ד. 1075 פקיעין 24914
כתובת דוא"ל: info@cfenvironment.org.il
תחום: איכות הסביבה וקיימות
עמותה רשומה (ע"ר): 580172872
שנת הקמה: 1990
איזור פעילות: צפון
קהל יעד: כלל הציבור, רשויות השלטון
ייעוד: לשמור על איכות המים, האוויר והאדמה בגליל, בארץ ובכלל
אתר: http://cfenvironment.org.il/
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי