מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

איך מודדים תרומה טובה

דוח מידות על מניעת אלימות נגד נשים מצא כי התורמים המממנים את פעילות העמותות בתחום זה אינם אפקטיביים. דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מסביר בכתבה בדה-מרקר מדוע חשוב למדוד את תוצאות הפעילות של העמותות כדי להבטיח אפקטיביות בטיפול בסוגייה החברתית. 
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי