מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

איך מודדים תרומה טובה

דוח חשוב למדוד את תוצאות הפעילות של העמותות כדי להבטיח אפקטיביות בטיפול בסוגייה החברתית
 
דוח מידות על מניעת אלימות נגד נשים מצא כי התורמים המממנים את פעילות העמותות בתחום זה אינם אפקטיביים. דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מסביר בכתבה בדה-מרקר מדוע חשוב למדוד את תוצאות הפעילות של העמותות כדי להבטיח אפקטיביות בטיפול בסוגייה החברתית. 
 
 
איך מודדים תרומה טובה

נא להשאיר פרטים