מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

כלים ויישומים להערכת עמותות ולמדידת השפעה חברתית

עמיתינו מקרן פאקארד החליטו לצלול אל אוקיינוס האימפקט. צוות OE של הקרן (אפקטיביות ארגונית – Organization Effectiveness) הקים אתר ניסיוני שמטרתו לחשוף בפני בעלי עניין גישות, כלים ויישומים להערכת ארגונים ואפקטיביות של ארגונים ולמדידת השפעה חברתית. לחיצה על הקישור להערכת ארגונים ועמותות תוביל אתכם לרשימה נאה של כלי מדידה והערכה, וביניהם הגריד של מקינזי וכלי ההערכה של קרן קאסי. רוב הכלים הם למילוי עצמי ורובם משמשים להערכת יכולות. למעבר לאתר של קרן פאקארד

נא להשאיר פרטים