מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אמון הציבור

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה 

ארגון אמון הציבור הינו ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2006 ופועל לקידום נורמות של הוגנות במשק הישראלי. הארגון מטפל בכ - 20,000 תלונות של צרכנים וצרכניות מדי שנה, ופועל ליישוב מחלוקות ועוולות בינם לבין עסקים ורשויות ציבוריות. כמו כן הארגון מנגיש לציבור, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי ועדכני על התנהלות עסקים בענפי פעילות שונים במשק.

אמון הציבור פועל לקידום הנושאים הבאים:

  • הנחלת התפיסה שמשתלם לעסקים לפעול בהגינות: חיזוק האכיפה, עידוד צרכנים לבחור בעסקים הגונים והמחשה לעסקים מה פירוש "לפעול בהגינות".
  • יצירת הליכי קבלת החלטות שקופים, ענייניים, מבוססי מידע והתייחסות משמעותית מכלל מחזיקי העניין הרלוונטיים.
  • הפנמת החשיבות של ניהול השפעות בריאות וסביבה בקרב העסקים בישראל.
  • קידום תחרות בריאה והזדמנויות ראויות לעסקים קטנים ובינוניים להבטחת הגינות גם במחירים, באיכות השירות.
  • קידום נגישות ראויה לשירותים חיוניים גם עבור תושבי פריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית ועבור אוכלוסיות מיוחדות כגון אזרחים וותיקים ואנשים עם מוגבלות.
  • יצירת ודאות ובהירות בכללי התנהלות ראויה לרבות הבהרת דרישות הדין וזכויות הצרכן והעסק.

   

פרטי העמותה

אמון הציבור
המסגר 5 תל אביב
03-5606063
כתובת דוא"ל: info@emun.org
תחום: הגינות במגזר העסקי
עמותה רשומה (ע"ר): 513686865
שנת הקמה: 2006
איזור פעילות: רחבי הארץ
קהל יעד: צרכנים/ות
ייעוד: להשריש נורמות של הוגנות במשק ובחברה בישראל
אתר: www.emun.org

נא להשאיר פרטים