מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה

עמותת א.ס.ף. היא הארגון זכויות האדם המוביל בישראל שפועל על מנת לרכז את הסיוע לפליטים מתוך אמונה במחויבות ההיסטורית של החברה הישראלית כלפי פליטים. א.ס.ף פועלת משנת 2007 בשני מישורים מרכזיים: הענקת סיוע ותמיכה פסיכו-סוציאליים למבקשי המקלט וקידום הגנה על זכויות אוכלוסייה זו באמצעות העלאת מודעות בציבור וקידום זכויותיהם בפני רשויות המדינה.

תמיכה, טיפול וסיוע לקהילה: מרבית הפונים לא.ס.ף, מגיעים מהקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט: בני נוער וקטינים, ניצולי עינויים, גברים ונשים עם מוגבלות פיסית ונפשית, חולים, קשישים, משפחות חד הוריות, חברי הקהילה הלהט"בקית ונשים הסובלות מאלימות. בעמותת א.ס.ף אנחנו מפעילים פרויקטים שונים שמטרתם לתמוך בפונים אלינו, להעצים אותם ולהנגיש עבורם שירותים: קבלת קהל ומרכז סנגור ותמיכה, מועדון נוער, פרויקט תמיכה בשורדי עינוים, סיוע למבקשי מקלט עם מוגבלויות, תמיכה בנשים פגיעות, סיוע הומניטרי ועוד. דרכי ההתערבות הן רב-מערכתיות וכוללות שיחות תמיכה וטיפול פרטני, טיפול בקבוצות תמיכה, מיצוי והנגשת זכויות, סיוע הומניטרי, סנגור ועוד.

שינוי מדיניות וקידום זכויות: לצד הסיוע הישיר הניתן לפליטים ולמבקשי מקלט, א.ס.ף פועלת לשינוי מדיניות וקידום זכויות לפליטים ולמבקשי מקלט מול משרדי הממשלה, הכנסת ורשויות השלטון המקומי. אנחנו מפרסמים מחקרים המתעדים את מצב קהילת מבקשי המקלט וכותבים תוכניות וניירות עמדה המקדמים פתרונות ומענים ראויים.

 
                                
                             
  
    

פרטי העמותה

כתובת: גולומב 52, תל אביב-יפו
כתובת דוא"ל: info@assaf.org.il
תחום: סנגור, שינוי חברתי ופוליטי, סיוע פסיכוסוציאלי, פליטים ומבקשי מקלט
עמותה רשומה (ע"ר): 580474955
שנת הקמה: 2007
איזור פעילות: פריסה ארצית (משרדים בתל אביב)
קהל יעד: פליטים ומבקשי מקלט
ייעוד: להגיש עזרה וסעד לפליטים ומבקשי מקלט ולבני משפחותיהם. לסייע לפליטים ומבקשי מקלט לממש את זכויותיהם ולפעול למען מטרה זו.להגביר את מודעות הציבור ע"י חינוך והסברה,באשר לזכויותיהם ומעמדם של פליטים מבקשי מקלט
אתר: https://assaf.org.il/he/

נא להשאיר פרטים