מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אפקטיביות מהי?

אפקטיביות מהי?
 
מה חושבים תורמים, מנהלי קרנות ומנכ"לי עמותות אודות אפקטיביות? 
 
 
על אפקטיביות מנקודת מבטו של יו"ר מידות, יעקב בורק:

 
 
 

נא להשאיר פרטים