מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אפרת שפרוט, מנכ''לית עלם

אני והוועד המנהל של עלם ראינו לנכון להיכנס לתהליך הדירוג מתוך מחשבה שהדירוג חשוב הן עבור עלם והן מתוך רצון לקדם את נושא המדידה וההערכה במגזר השלישי, כדי שכולנו נוכל להיות אפקטיביים ומקצועיים יותר בעבודה שלנו, שחשובה לכל גזרות החברה הישראלית. למעשה, היינו חלק מקבוצת החלוצים שהשתתפו בתהליך.
לשמחתנו קיבלנו אישור להרבה דברים טובים שידענו שקיימים בארגון, בעיקר על נחיצות השירות ומקצועיות השירות. דבר נוסף ששמחנו לשמוע – איכות העובדים והמתנדבים אשר דורגו מאוד גבוה. גילינו גם דברים שטעונים שיפור – הנקודה המרכזית היא היציבות הפיננסית, הצורך בייצור קופת רזרבה. מאז אנו מיישמים את ההערה ומקפידים לייצר כל שנה עודף תקציבי.
חשוב לי להדגיש את החשיבות בחשיפת תורמים לתהליך: אנו משתמשים בדוחות בפגישות עם תורמים פוטנציאליים, בעיקר עם אנשים מחו"ל שנותנים יותר תשומת לב למדידה והערכה. בנוסף, אנו מפרסמים את הדוח באתר.
אנו מקבלים תגובות חיוביות על הדוח – יש הערכה רבה לעצם קיומו וכן לדירוג שקיבלנו. התורמים שלנו מציינים את חשיבותה של מדידה שמזכירה (לא מקבילה) את העולם העסקי, איזשהו מדד אובייקטיבי לפרמטרים שונים של הארגון.
מבחינתנו, דירוג מידות  היה חלק ממגמה כלל-עולמית שארגונים בכלל וארגונים מהמגזר עוברים – תהליך של ניהול אפקטיבי, ניהול מול יעדים, תכניות עבודה קונקרטיות וכו'.
לדעתי, זהו תהליך שכדאי לארגונים לעבור – הוא מאפשר בדק בית שקשה לעשות אותו לבד, גורם לארגון לעצור ולעשות בדיקה אובייקטיבית חיצונית ומחדד את הדברים הטובים בארגון.
 
 

פרטי העמותה

תחום: ילדים ונוער בסיכון
עמותה רשומה (ע"ר): 580036945
שנת הקמה: 1982
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: נוער נורמטיבי במצוקה ובני נוער במצבי סיכון
ייעוד: פיתוח והפעלה של שירותים ותוכניות עבור נוער בסיכון והעלאת המודעות הציבורית

נא להשאיר פרטים