מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אתר אינטרנט מטעם הביטוח הלאומי המסייע במיצוי זכויות

מידות שמחים לעזור ולהפיץ בקרב הציבור הרחב את קיומו של אתר מטעם הביטוח הלאומי המסייע במיצוי זכויות.
להודעה הרשמית על האתר מאת מנכ"ל ביטוח לאומי - לחצו כאן.
 
 

נא להשאיר פרטים