מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

חברת בזק משתמשת בחמש השאלות של מידות

חברת בזק החליטה לשלב את 5 השאלות של מידות בטופס שעל עמותות למלא כדי להגיש בקשה לתמיכה. 
 
מאיר אביטבול, מנהל תרומה לקהילה בבזק, מסביר: "במסגרת תמיכתה בחברה האזרחית בישראל משקיעה בזק מאמצים רבים על מנת לוודא שהשקעותיה החברתיות מחוללות שינוי חברתי, ונושאות תוצאות מוכחות. בזק רואה בשילוב חמש השאלות של מידות בטופס הבקשה לתמיכה שלה צעד חשוב בקידום האפקטיביות והשקיפות של מגזר העמותות והתורמים, ומאמינה שטופס בקשה לתמיכה, המגדיר באופן ברור את מטרות התרומה, יעדיה, והמדדים להצלחה שלפיהם נבחן הפרויקט שבו הושקעו המשאבים, הוא משמעותי להשקעה חברתית מוצלחת ונושאת תוצאות - הן עבור העמותה והן עבור התורם."
 
בכך מצטרפת בזק לטבע ולבנק הפועלים, אשר כוללים את חמש השאלות של מידות בטופסי הבקשה שלהם. 
 
 
חברת בזק משתמשת בחמש השאלות של מידות
ספטמבר 2011
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי