מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אתר ניסיוני משתף את הציבור בבחינת אפקטיביות של עמותות

קרן פקארד, הקרן הפילנתרופית החשובה, מובילה מיזם בשם "מכרה זהב" (Goldmine Research Project) הבוחן אפקטיביות של ארגונים (OE) באופן שקוף המשתף בזמן אמת את הציבור כולו בשיטת Wiki. זהו מחקר ניסויי שהתפתחותו תלויה, בין היתר, בהשתתפות הציבור ובמשובים המתקבלים בזמן אמת.
מטרת המיזם היא לחקור את האפקטיביות של ארגונים ולשתף את הציבור במידע לצורך למידה ושיפור יכולות. המיזם נשען על בסיס המידע של הקרן, שבו שמורים נתוני 1,300 מענקי בניית יכולות שניתנו לארגונים ללא כוונת רווח.
 
שאלות המחקר העיקריות הן:
 
1. איזו השפעה יש, אם בכלל, למענק שמטרתו שיפור האפקטיביות ארגונית?
2. כיצד ובאיזו מידה ניתן להגדיר השפעה של ארגון, של צוות מקצועי ושל הנהגה מתנדבת והשפעה של תפוקות ותוצאות?
3. איזה מרכיב תורם להצלחת יחסי ההיוועצות בין הקרן ובין הארגון הזוכה במענק?
4. מהם הגורמים שתורמים להצלחתו של מיזם אפקטיבי? מהם התנאים ומהן הנסיבות שבהן מיזם אפקטיבי מצליח או כושל?
 
בעמוד הבית של המיזם תוכלו למצוא הפניות לסוגיות מרכזיות שנמצאות בפיתוח והציבור מוזמן להתרשם, ללמוד ולתרום לגיבושן.
 
 
 

נא להשאיר פרטים