מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

בנק הפועלים ודירוג מידות

17/03/2011 11:21:00
מידות פועלת בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים לשילוב חמש השאלות של מידות במערך הבדיקות שמבצע הבנק לפני ההחלטה על תרומה לעמותה. בעזרת חמש השאלות של מידות אפשר לבחון את מכוונות העמותה לאפקטיביות, והן מסייעות לתורמים בבואם להשקיע את כספם ולעמותות שמבקשות להיות אפקטיביות ולהשיג תוצאות חברתיות.
שלי אמיר, מנהלת קשרי קהילה בבנק הפועלים, מסבירה: "אנו רואים חשיבות רבה בקידום כלים מקצועיים אשר יאפשרו לתורם לבחון את האפקטיביות של השקעתו החברתית. מידות הינה שחקן מרכזי ומוביל בתשתית ענף זה, ולכן אנו תומכים ומשתפים פעולה עם מידות".
 
יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, מסביר גם הוא את חשיבותה של תרומה מושכלת:
"ארגונים עסקיים מוכוונים לקבל החלטות על בסיס מידע ומדדים ברורים ולכן אני בטוח כי הכלים המקצועיים של ארגון "מידות", המסייעים לבחון את ארגוני המגזר השלישי ולאמוד את הצלחתם, יאפשרו לחברות עסקיות להגביר את תרומתן ומעורבותן בצורה מושכלת".
בנק הפועלים ודירוג מידות

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים