מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

ברית ארגוני התשתית

ברית הארגונים הינה יוזמה וולונטרית שמטרותיה סינגור ופיתוח תשתיות אשר יסייעו לארגוני החברה האזרחית ולתורמים לה במימוש מיטבי של ייעודם וקידום חברה אזרחית פלורליסטית, משפיעה ואחראית.
הברית פועלת להשיג מטרות אלו על ידי שיפור התשתיות והשירותים המוצעים לארגוני החברה האזרחית באמצעות אגבור (סינרגיזם), שילוב ושיתוף פעולה בין ארגוני התשתית.
הברית כוללת ארגונים הפועלים במגוון תחומים כגון: חקיקה, ידע, טכנולוגיה ועוד לצד ארגונים המציעים שירותים לארגוני חברה אזרחית בתחומי תוכן כגון: ייעוץ ארגוני, ניהול פיננסי, פיתוח יכולות ניהול, קידום אפקטיביות של תורמים ועמותות ועוד. הברית משמשת מודל של שיתוף פעולה, באמצעות בניית הסכמות, תיאום והפעלת יוזמות משותפות לטובת ארגוני המגזר השלישי.
 
את פעילות הברית מרכזים (לפי סדר א"ב) המכון למנהיגות וממשל (אלכא), מתן, שיתופים ושתי"ל וחברים בה הארגונים הרשומים מטה:
עמיתים בברית הארגונים: (לפי סדר א"ב)
 
 
חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה ע"י קרן יד הנדיב והג'וינט, במטרה לסייע לארגונים חברתיים לעשות שימוש מיטבי במידע ובטכנולוגיה, באופן שיעצים את האפקטיביות שלהם.
 
 
"אנו" הינו ארגון ללא כוונות רווח הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית על ידי יצירת סביבה בה לכל ישראלי וישראלית יש יכולת ליצור שינוי חברתי נראה לעין. באמצעות בניית קהילות ופיתוח כלים דיגיטליים, "אנו" מצליחים למנף את העשייה והידע של אזרחים שאכפת להם, ובכך לקדם סוגיות חברתיות, סביבתיות וכלכליות שנמצאות על סדר יומה של החברה בישראל.
 
 
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל הוקמה בשנת 1972 על-ידי משרד ראש ממשלה. במהלך השנים התגבשה המועצה כמסגרת גג לפעולות ההתנדבות של יחידים ושל ארגוני מתנדבים ומפעילי מתנדבים והתבססה כארגון מיצג של ההתנדבות בארץ ובחו"ל.
מכון אלכא למנהיגות וממשל מתמקד במנהיגות הבכירה של ישראל: בכירי ממשל, ראשי ערים ומנהיגות חברתית.
 המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג פועל לשם הצמחת המנהיגות המתנדבת וטיפוחה בקרב הוועדים המנהלים בארגוני המגזר השלישי בישראל, מתוך הנחה כי הנהגה חזקה תוביל לארגונים אפקטיביים ומשמעותיים במגזר השלישי, ובכך תתרום לקיום חברת מופת דמוקרטית בישראל.
מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי.
ארגון מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל
מתאם הינו ארגון מלכ"ר הפועל מתוך מטרה לספק מטריה כוללת בתחום משאבי האנוש בקרב מוסדות ללא כוונת רווח בישראל.
מתן – משקיעים בקהילה הינו ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין משקיעים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות – לבין ארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור וגורמי ממשל.
 
נובה היא עמותת מתנדבים ארצית הפועלת ליצירה וחיזוק תשתיות ניהול בארגונים חברתיים.
נובה היא עמותת מתנדבים ארצית הפועלת ליצירה וחיזוק תשתיות ניהול בארגונים חברתיים.
קמרון
 
קמרון הוא ארגון ללא כוונת רווח, הראשון בישראל, הפועל ליצירת סטנדרטים עסקיים המותאמים להשגת מטרותיהם של ארגונים ללא כוונת רווח.
 
מרכז "שיתופים" פועל לחיזוק החברה האזרחית באמצעות פיתוח הניהול החברתי - מסייע למנהלות ומנהלים חברתיים לממש את ייעוד הארגון באמצעות פיתוח תורת הניהול החברתי, מפגשי למידה מקצועיים והנגשת ידע מעשי.
שתי"ל הוא מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. מאז הווסדו בשנת 1982, על-ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתי"ל בשורה הראשונה של המאבק לשינוי חברתי בישראל; למען צדק חברתי וכלכלי, זכויות האדם והאזרח, פלורליזם דתי ותרבותי.
 
 

נא להשאיר פרטים