מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

ברכות לזוכים באותות האפקטיביות 2011

 
האותות הוענקו על ידי מידות בשיתוף ארגון מעלה, מרכז שיתופים ואתר גיידסטאר ישראל, לשם עידוד עשייה מוכוונת תוצאות של תורמים ועמותות.
האותות חולקו בכנס מידות ב-13/12/11 לזוכים בקטגוריות השונות:
 
"בית איזי שפירא" – הזוכה באות העמותה האפקטיבית על פעילותה לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות, על מנהיגות אמיצה, שיתופי פעולה והשפעה על מדיניות ממשלתית. מהווה מודל חדשני ואיכותי ללמידה לגופים דומים בארץ ובעולם.
 
"עולים ביחד" – הזוכה באות העמותה הצעירה בעלת מודל פעולה ייחודי על תרומתה לקליטת אקדמאים יוצאי אתיופיה במגזר הציבורי ובמשק הישראלי ויצירת שכבת מנהיגות פורצת דרך.
 
אבי נאור – הזוכה באות המשקיע הפרטי האפקטיבי על מעורבותו האישית בהשקעה חברתית ארוכת טווח בתחומים מגוונים, מסירותו לאורך השנים, היזמות והאפקטיביות שבהשקעתו החברתית.
  
קבוצת פישמן - הזוכה באות לתאגיד האפקטיבי בהשקעתו החברתית על הובלת שינוי חברתי בתחום של אוכלוסיות מודרות, קידום שותפויות בין חברות עסקיות לעמותות העוסקות במוגבלויות ורתימת העובדים לפרויקטים התנדבותיים.
 
מידות מודה לכל משתתפי הכנס ומקווה להתראות גם בשנה הבאה.
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים