מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

ברכות לזוכים באותות האפקטיביות 2012

 
האותות הוענקו על ידי מידות בשיתוף ארגון מעלה, ומרכז שיתופים לשם עידוד עשייה מוכוונת תוצאות של תורמים ועמותות. 
האותות חולקו בכנס מידות ב-02/12/12 לזוכים בקטגוריות השונות, ואליהם צורפו נימוקי הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים:
 
"בטרם" לבטיחות ילדים – הזוכה באות העמותה האפקטיבית
"הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מעשייתכם למען בטיחות ילדים בישראל. פעלתם נמרצות והעלתם את נושא הבטיחות לסדר היום הלאומי. פעילותכם בתחום זה הינה ייחודית ומובילה בתחומה. נחלתם הצלחה רבה בהשפעה על קובעי מדיניות וגופים אחראיים כמו משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ובתי חולים, ויצרתם תחום מודעות חדש אשר הביא לשינוי תרבותי. בזכות מנהיגות אמיצה ושיתופי פעולה משמעותיים, השפעתם רבות הן על מדיניות ממשלתית והן על שינוי עמדות בציבור – בין השאר באמצעות פיתוח תכניות לאומיות והובלת חקיקה בכנסת. הנכם פועלים ללא דופי לפיתוח ולהפצת מידע וכן מנהלים תהליכי הערכה ומדידה סדורים באמצעות מחקרים וסקרים במטרה לבדוק את תוצאות והישגי הפעילות. ארגונכם גם מתאפיין בחשיבה לטווח ארוך ובתכנון אסטרטגי מקיף ומציג הישגים מרשימים. הוועדה החליטה כי על פי כל הקריטריונים לאפקטיביות הנכם מצטיינים בעשייתכם למען החברה."
 
 
חברת "טבע- הזוכה באות לתאגיד האפקטיבי בהשקעתו החברתית.
"הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מהשקעתכם בקידום החינוך המדעי ומצוינות בחינוך בישראל בהיקף כספי מרשים וחסר תקדים. ראויה לשבח השקעתכם ביצירת תשתיות ראויות של תהליכי מדידה והערכה של הפרויקטים השונים וכן ניכרת הלימה משמעותית בין ליבת הפעילות העסקית לבין ההשקעה החברתית.
כמו כן, התרשמה הוועדה מהשימוש שעושה טבע בהון העסקי והאנושי שלה והשקעתה בתחום הן באמצעות תרומות והן על ידי רתימת עובדיה לפרויקטים התנדבותיים.
פעלתם למינוף השקעותיכם החברתיות באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים ואקדמיים הפועלים בתחומי פעילותכם. פועלכם השיטתי למען חיזוק תשתיות ארגוניות ואנושיות מהווה דוגמה למשקיעים חברתיים אחרים. בעשייתכם ניכרת ראייה יזמית וחדשנית במטרה ליצור שינוי חברתי אמיתי. הוועדה החליטה כי על פי כל הקריטריונים לאפקטיביות בהשקעה חברתית הנכם מצטיינים בעשייתכם למען החברה."
 
 
הגברת שולה מוזס – הזוכה באות המשקיע החברתי הפרטי האפקטיבי.
"הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מפועלך ומהשקעותיך. במשך למעלה מעשור פעלת ליצירת שינוי חברתי בישראל בתחום צעירים חסרי עורף משפחתי, בהיקף כספי מרשים וכן בהרחבת הנתינה והפילנתרופיה בישראל, בין היתר כחברה בקבוצת "יכולים נותנים" וב- JFN. ראויה לשבח מעורבותך האישית הכוללת ייסוד קרן מוזס-וולפוביץ'- תכנית למרחב ואת היותך יו"ר פעילה מאז הקמתה. פעלת למינוף השקעותייך החברתיות באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה, קרנות פילנתרופיות ועוד. השכלת להבין את חשיבות תהליכי המדידה וההערכה של מודל הפעולה אשר אפשרו לך להרחיבו ולהעתיקו לסניפים נוספים. כל אלה מלמדים על תכנון אסטרטגי בעל אופק וראייה קדימה ולטובת המוטבים. מנהיגותך מהווה דוגמה ומופת לרתימת בעלי הון להצטרפות למעגל הנתינה המשמעותית והאפקטיבית לחברה.
עשייתך מעוררת ההשראה אשר נעשית בצניעות רבה, כוללת השקעה גדולה מזמנך ומהונך לקידום מטרות חברתיות בצורה אפקטיבית. דבר זה אינו מובן מאליו. הוועדה הציבורית התרשמה עמוקות מפועלך ומהשקעתך לטובת החברה."
 
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים