מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

בשם היעילות - מנכ''ל מידות, דובי ארבל

 
בכתבה שהופיעה בגיליון 15, אפריל, של כתב העת "עורך הדין", מנכ"ל מידות דובי ארבל מסביר מדוע הפעילות של "מידות" עשויה לקדם את הנושאים החברתיים בישראל בסכומים שעולים על אלו הנקובים בהמלצת דו"ח טרכטנברג.
 
לצפיה בגליון באתר לשכת עורכי הדין בישראל, לחצו כאן. (עמוד 101). 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי