מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

גליה מאור, לשעבר מנכ''לית בנק לאומי

"לאומי מגשים את חזונו החברתי על ידי השקעה בדור המחר של ישראל באמצעות שותפויות איתנות וארוכות טווח עם עמותות וארגונים חברתיים.
כשותף בתכניות ופרויקטים חברתיים רבים ומגוונים, אנו רואים חשיבות רבה בקידום ובפיתוח כלים למדידת אפקטיביות בקרב ארגוני מגזר שלישי, ועל כן תומכים בחזונו ומטרותיו של ארגון "מידות".
אנו מאמינים כי בדומה לנהוג בעולם העסקי, מדידת אפקטיביות בעולם החברתי תתרום לשיפור ולמידה עצמית בדרך לחיזוק ההשפעה של כלל מגזר העמותות בישראל."
 
גליה מאור, לשעבר מנכ''לית בנק לאומי

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי