מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

אדי שלו

"כשאני תורם, מדובר תמיד באקט רגשי-אמוציונלי: אני תורם כי אכפת לי, כי הנושא קרוב ללבי. מידות גרמה לי להכניס גורם נוסף למערך השיקולים: אפקטיביות. אני מאמין שככל שנשאל שאלות כגון מה הסיכויים של הארגון להשיג את המטרות שלשמן הוקם? האם הארגון אפקטיבי בשימוש במשאבים העומדים לרשותו? וכו' - כך יגדל הסיכוי להרחיב את מעגל עשיית הטוב."
 
אדי שלו

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי