מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מנכ''ל מידות בריאיון לרדיו ''כל השלום'' על אות מידות לאפקטיביות

רדיו כל השלום, 29.7.2011

דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מספר בריאיון לרדיו "כל השלום" על אות מידות לעמותה האפקטיבית ולתורם האפקטיבי - על מטרות האות, הקריטריונים לבחירת הזוכים, חברי הוועדה הציבורית להענקת האות, השותפים להענקת האות ועוד.  

הריאיון שודר בתכנית "עמי ותמי" של תמי מולד חי ועמי הולנדר בתאריך 29.7.2011.

להאזנה לריאיון באתר רדיו כל השלום (החל מדקה 45:30)

לפרטים נוספים על אות מידות לעמותה האפקטיבית ולתורם האפקטיבי


 
מנכ''ל מידות בריאיון לרדיו ''כל השלום'' על אות מידות לאפקטיביות

נא להשאיר פרטים