מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מנכ''ל מידות מתארח בתכנית ''המועדון'' ומספר על תו מידות לאפקטיביות

הטלוויזיה החינוכית

דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מספר בתכנית "המועדון" בהנחיית חני נחמיאס על מידות ועל תו מידות לאפקטיביות.

התכנית שודרה בערוץ 23 של הטלוויזיה החינוכית.

לצפייה בריאיון 
מנכ''ל מידות מתארח בתכנית ''המועדון'' ומספר על תו מידות לאפקטיביות

נא להשאיר פרטים