מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה נוסדה בשנת 1993 על ידי פעילים לשעבר באגודה האמריקאית למען יהודי אתיופיה, שפעלה למען העלאתם לארץ והתפזרה לאחר שרובם עלו. האגודה היא הארגון הוותיק ביותר מקרב ארגוני יוצאי אתיופיה, והיא פועלת כיום לקידום שילובם במסגרות החינוך והתעסוקה, מתוך תפיסה שאלו הם עוגנים הכרחיים להשתלבות בחברה הישראלית. האגודה פועלת באמצעים של שדולה, סנגור ועבודה קהילתית, תוך הסתמכות על איסוף מידע ומחקר לצורך קבלת החלטות וייזום פעילויות חדשות. צוות האגודה מונה 10 עובדים, כמחציתם יוצאי אתיופיה; משרדי הארגון נמצאים בירושלים והוא מקיים פעילויות שונות בקרב קהילת יוצאי אתיופיה ברחבי הארץ. בארגון מספר יחידות: יחידת מחקר ואסטרטגיה, יחידת דוברות ולובי, יחידת העצמה קהילתית ויחידת קשרי חוץ.
 
   
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 02-6789673
פקס: 02-6790412
כתובת: פייר קניג 28, קומה ב', ירושלים 93469
כתובת דוא"ל: info@iaej.co.il
תחום: שינוי חברתי
עמותה רשומה (ע"ר): 580237709
שנת הקמה: 1993
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: יוצאי אתיופיה בישראל
ייעוד: קידום האינטרסים של הקהילה האתיופית בישראל בתחומי החינוך והתעסוקה.
אתר: http://www.iaej.co.il/newsite/
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים