מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת וחבריה מהווים את הגוף המייצג לקהילת קלינאי התקשורת בישראל. האגודה שואפת ליזום ולקיים שיתופי פעולה עם מגוון קהילות מקצועיות, אקדמיות, חברתיות, קליניות וציבוריות לקידום הרמה המקצועית והתדמית של קלינאי התקשורת ומקצוע הטיפול בהפרעות בתקשורת. 
קלינאי התקשורת פועלים תחת עקרונות מקצועיים של שמירה על הקוד האתי, המטופל תמיד במרכז (Client Centered), מחויבות לשמירה על צרכי המטופל ואחריות מקצועית להתקדמות הטיפול/ההתערבות.
ייעודה של האגודה כולל פיתוח וריענון כישורים, יכולות וידע מקצועי ואקדמי של חבריה בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית. חיזוק הקשר בין האקדמיה לקלינאים המטפלים בשטח. פיתוח מיזמים לקידום אוכלוסיות מיוחדות. ייצוג הצרכים המקצועיים של קלינאי התקשורת מול הגופים הציבוריים (משרד הבריאות, משרד החינוך, הועדה המייעצת לשר הבריאות וכיו"ב). פיתוח מיזמים לרווחתם המקצועית של קהילת קלינאי התקשורת. שמירה על היותנו הגוף המקצועי המייצג של קלינאי התקשורת.
 
 
 

פרטי העמותה

טלפקס: 03-9075373
כתובת: בית גומא, מתחם הכפר הירוק רמת השרון


כתובת דוא"ל: ishla@017.net.il, ishlariela@gmail.com
תחום: איגוד מקצועי
עמותה רשומה (ע"ר): 58008797/1
שנת הקמה: 1987
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: קלינאי התקשורת ברחבי הארץ
ייעוד:
אתר: ishla.org.il
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי