מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האגודה לזכויות האזרח בישראל

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
האגודה לזכויות האזרח בישראל (ע"ר) הוקמה בשנת 1972, ופועלת להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן. למטרה זו, האגודה מובילה פעילות משפטית, חינוכית וציבורית ענפה: עתירות לבתי המשפט, קו חם לפניות הציבור, סדנאות חינוכיות, קידום חקיקה ומדיניות, קמפיינים תקשורתיים ואינטרנטיים ועוד.
 
בזכות הישגיה המשפטיים, הציבוריים והחינוכיים האגודה מוכּרת כארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה לזכויות האזרח בישראל עוסקת בכל קשת זכויות האדם: משמירה על חופש הביטוי ועד מימוש הזכות לבריאות, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד לחופש הפולחן, ממאבק לשוויון אזרחי מלא ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט.
 
   
 
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 03-5608185
כתובת: רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
כתובת דוא"ל: mail@acri.org.il
תחום: שינוי חברתי ופוליטי
עמותה רשומה (ע"ר): 580011567
שנת הקמה: 1972
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: כלל האוכלוסייה
ייעוד: הגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן.
אתר: http://www.acri.org.il/he/
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים