מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האגודה לזכויות החולה

 עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
  
 

 אודות העמותה

האגודה לזכויות החולה הוקמה ב- 1996 במטרה להשמיע את קולם של החולים ומטופלי מערכת הבריאות, לצמצם את אי השוויון בצריכה וקבלה של שירותי בריאות ולסייע לחולים ולבני משפחותיהם לקבל את הזכויות והשירותים להם הם זכאים. אנו פועלים להעלאת המודעות לזכויות החולים והמטופלים ונאבקים למימושן באמצעות הנגשה, פרסום והפצת מידע אודות זכויות חולים וסיוע במקרים פרטניים בהם עולה חשד להפרת זכויות. במישור הציבורי מובילה האגודה תהליכי רוחב להעלאת תחום הבריאות לסדר היום הציבורי והובלת מדיניות וחקיקה בנושאים בוערים. בנוסף, מובילה האגודה ומרכזת את פעילותם של כ- 80 ארגונים בקואליציית ארגוני הזכות לבריאות הפועלים יחד במאבקים עקרוניים לטובת ציבור החולים בישראל.

 
 

פרטי העמותה

טלפון:03-6022934
פקס: 03-6021878
כתובת: סעדיה גאון 26, ת"א
כתובת דוא"ל: info@patients-rights.org
תחום: בריאות, אנשים עם מוגבלות, סובלנות וזכויות אדם
עמותה רשומה (ע"ר): 580284164
שנת הקמה: 1996
איזור פעילות: ארצי
קהל יעד: כלל האוכלוסיה
ייעוד: להשמיע את קולם של החולים ומטופלי מערכת הבריאות, לצמצם את אי השוויון בצריכה וקבלה של שירותי בריאות ולסייע לחולים ולבני משפחותיהם לקבל את הזכויות והשירותים להם הם זכאים
אתר: www.patients-rights.org

נא להשאיר פרטים