מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האם 200 מיליון דולר ירדו לטמיון?

08/05/2011 13:31:00
קרן נורת'ווסט ממינסוטה (Northwest Area Foundation) השקיעה כ-200 מיליון דולר במשך עשר שנים בתכניות למאבק בעוני. כעת היא מודה, בצעד אמיץ, שההשקעה אמנם השפיעה לטובה אך לא הייתה אפקטיבית לחלוטין. הקרן פרסמה דוח מקיף אשר מסכם את הלקחים שהופקו מעשר שנות הפעילות ולפיו האפקטיביות של התכנית נפגעה כי הכספים הושקעו ללא הגדרה ברורה של יעדים וללא הערכה מתמשכת של התוצאות. סיבה נוספת לכך שההשקעה לא הייתה אפקטיבית היא היעדר מנגנוני פיקוח מתאימים והיעדר גמישות בהקצאת המשאבים.
 
האם 200 מיליון דולר ירדו לטמיון?
קרן נורת'ווסט ממינסוטה מודה שהשקעה של 200 מיליון דולר לאורך עשר שנים במאבק בעוני לא הייתה אפקטיבית

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים