מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א
העמוד אינו פעיל יש לפנות למנהל האתר!

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי