מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הזוכים באותות האפקטיביות לשנת 2014

מידות מברכת את הזוכים באותות האפקטיביות
לשנת 2014:

 
אות העמותה האפקטיבית
יוענק לעמותת בזכות, הפועלת למען קידום זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 
אות העמותה האפקטיבית מוענק במטרה לעודד עמותות אפקטיביות להפגין הישגים ולחולל השפעה וערך חברתי; להוקיר עמותות שמפרסמות הישגיהן בפומבי ונוהגות בשקיפות וכן לעודד נתינה ומעורבות.  
 
הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מפועלה של עמותת 'בזכות' למען זכויות אנשים עם מוגבלויות:
  • הארגון חותר לשינוי חברתי אמתי דרך תהליכי חקיקה ובד בבד משפיע על יחידים ומטפל בלמעלה מ-2,000 פניות פרטניות מדי שנה;
  • הארגון בעל השפעה רחבה על כלל האוכלוסייה, מגיע לתוצאות חברתיות מרשימות ומשמעותיות;
  • פועל בכוחות עצמאיים (ללא תמיכה ממשלתית מתוך החלטה עקרונית), תוך ניצול יעיל של המשאבים המוגבלים העומדים לרשותו;
  • פועל למען קידום הנגישות לידע ולמידע על שירותים וזכאויות ומעודד את הציבור הרחב להשתמש בידע זו ולנצל את זכויותיו.
אות התורם האפקטיבי למשקיע חברתי-פרטי
יוענק למר אלון תירוש, מייסד עמותת יובלים, על פועלו למען צמצום פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות ומצוינות.
 
אות המשקיע החברתי הפרטי האפקטיבי מוענק במטרה להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות וכן נתינה ומעורבות. הוועדה בחנה את המועמדויות לפי קריטריונים של היקף וותק התרומה, אסטרטגיה ומדידה, חיזוק תשתיות ויכולות, למידה ושיתופי פעולה, דוגמה אישית ומנהיגות. 
 
הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מפועלו רב השנים של תירוש:
  • במשך למעלה מעשור הוא פועל ליצירת שינוי חברתי בישראל באמצעות צמצום פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות ומצוינות.
  • ראויה לשבח מעורבותו האישית הכוללת את ייסוד עמותת יובלים והיותו יו"ר פעיל מאז הקמתה.
  • הוועדה התרשמה מפעילותו רבת ההשראה בקרב קהילת הפילנטרופיים בארץ. פעילותו מהווה דוגמה ומופת לרתימת בעלי הון להצטרפות למעגל הנתינה המשמעותית והאפקטיבית לחברה.
 
 
אות ההשקעה התאגידית האפקטיבית
יוענק לאיקאה ישראל ולאקי"ם ישראל
, על שיתוף הפעולה ביניהם למען קידום אנשים עם מוגבלות שכלית.

אות התאגיד האפקטיבי בהשקעתו החברתית מוענק במטרה להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות וכן נתינה ומעורבות. השנה בחרנו לשים דגש על שותפות בין תאגיד וארגון חברתי במטרה לעודד מעורבות בקהילה בדרכים שונות. הוועדה הציבורית התרשמה עמוקות מפעילותם החברתית המשותפת.
 
הוועדה בחנה את המועמדויות לפי קריטריונים של היקף וותק התרומה, מידת המעורבות, הקשר בין תחום הפעילות העסקית לתחום ההשקעה החברתית, אסטרטגיה ומדידה, חיזוק תשתיות ויכולות, למידה ושיתופי פעולה.
 
הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מהשותפות האסטרטגית בין איקאה ואקי"ם הנמשכת מזה עשור שנים:
  • ניכר כי איקאה ישראל מחויבת לעשייה משמעותית בתחום הגברת המודעות וקידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית ופועלת, יחד עם אקי"ם ישראל, על מנת לשפר את איכות חיי אוכלוסייה זו באופן מיטבי.
  • כמו כן, התרשמה הוועדה משיתוף עובדי כלל החברה בתרומה לקהילה, באמצעות קיום פרויקטים משותפים לאורך השנה. בצורה זו מעניקה החברה משמעות נוספת לעובדים ומדגישה עבורם את ערך הנתינה וקבלת האחר.
  • בנוסף, פועלם השיטתי למען חיזוק תשתיות ארגוניות ואנושיות מהווה דוגמה למשקיעים חברתיים אחרים.
 
 
 
 
מידות מברכת את הזוכים ומודה לשותפים המקצועיים: מעלה, מתןציונות 2000 ושיתופים.
 
%D7%9E%D7%A2... Logo%20Matan... %D7%A6%D7%99... %D7%9C%D7%95...
 
 

תודה לכבוד הנשיא בדימוס מאיר שמגר, נשיא הוועדה הציבורית; ליושבות הראש, הגב' נעמי סטוצ'ינר והגב' שולה מוזס; וכן לכל חברי הוועדה הציבורית.
 

תודה מיוחדת לעשרות המועמדים שהגישו מועמדות השנה.
המשיכו בעשייתכם החברתית הברוכה למען חיזוק וקידום חברה אזרחית אפקטיבית בישראל.
 
 

נא להשאיר פרטים