מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הזוכים באות האפקטיביות לשנת 2016

 
מידות מברכת את הזוכים באותות האפקטיביות לשנת 2016

 
 
אות האפקטיביות לעמותה
יוענק לעמותת פעמונים הפועלת למען עיצוב מציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה.
 

 
אות האפקטיביות לעמותה צעירה בעלת מודל פעולה ייחודי
יוענק לעמותת כל זכות המפעילה את מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן.
 

 
אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטי
יוענק למר רוני צארום, מייסד עמותת יוניסטרים, הפועל למען צמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות הכשרה למנהיגות ויזמות עסקית וחברתית.

 
מידות מברכת את הזוכים ומודה לשותפים המקצועיים: שיתופים ונובה.
 
     
 
 
תודה ליושבת ראש הוועדה הציבורית הגב' שולה מוזס וכן לכל חברי הוועדה הציבורית.
 
תודה מיוחדת לעשרות המועמדים שהגישו מועמדות השנה. המשיכו בעשייתכם החברתית הברוכה למען חיזוק וקידום חברה אזרחית אפקטיבית בישראל.
 
פרסום בנוגע לפתיחת ההרשמה לאותות האפקטיביות לשנת 2017 יישלח בחודשים הקרובים.
הזוכים באות האפקטיביות לשנת 2016

נא להשאיר פרטים