מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הזמנה לקורס למנהלים בכירים במלכ"רים

 לפרטים מלאים על הקורס, הורידו את ההזמנה המצורפת משמאל (הכפתור עם התאריך מתחת לתמונה). 

נא להשאיר פרטים