מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

היום שאחרי כנס מידות 2011: סיקור בעיתונות

הסיקור העיתונאי של כנס מידות
 
בתוך הסיקור הנרחב של כנס מידות 2011 בכלי התקשורת השונים
ראוי לציין את הנראות הגבוהה של מידות בעיתונות הכתובה השבוע :
 
 
מעריב הסיטי, 14.12.2011
 
גלובס, 14.12.2011
 
 
 כלכליסט, 14.12.2011
 
גלובס, 12-13.12.2011
הזוכים בפרס האפקטיביות החברתית: קבוצת פישמן ואבי נאורהזוכים בפרס האפקטיביות החברתית: קבוצת פישמן ואבי נאור
 
מקור ראשון, 9.12.2011
תורת המידות, סיקור של מידות במקור ראשון
 תורת המידות, סיקור של מידות במקור ראשון
 
מעריב, המגזין, 18.12.2011
 
היום שאחרי כנס מידות 2011: סיקור בעיתונות

נא להשאיר פרטים