מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הכנס השנתי לאפקטיביות במגזר השלישי 2017

מידות מודה מקרב לב לכל באי 

הכנס השנתי לאפקטיביות 2017

 

ברכות חמות לזוכים באות האפקטיביות לשנת 2017:

עמותת נט"ל - זוכת אות האפקטיביות לעמותה

עמותת בעצמי - זוכת אות האפקטיביות לעמותה

מר חנוך ברקת - זוכה אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטי 

 

הנכם מצטיינים בעשייתכם למען החברה ומהווים דוגמה חיה לעמידה בסטנדרטים של איכות, אחריות ומובילות חברתית במשק.
תודה לנשיאת הוועדה, השופטת בדימוס הילה גרסטל, וליושבת ראש הוועדה הציבורית הגב' שולה מוזס וכן לכל חברי הוועדה הציבורית  ולשותפינו היקרים – שיתופים ונובה.

מצגות הכנס להורדה

 
הכנס השנתי לאפקטיביות במגזר השלישי 2017

נא להשאיר פרטים