מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הכנס השנתי לאפקטיביות 2015 - סיכום

  מידות מודה מקרב לב לכל באי
הכנס השנתי לאפקטיביות 2015

 


   
  • עמותת בזכות - זוכת אות האפקטיביות לעמותה
  • מר אילון תירוש - זוכה אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטי
  • איקאה ישראל ואקים ישראל - זוכות אות האפקטיביות להשקעה תאגידית
 
מצגות הכנס להורדה
 
 
 
צפו בסרטון הפתיחה של הכנס:

 
 
 
 
 

ותודה לשותפינו להענקת אותות האפקטיביות:

 
 

להתראות בכנס מידות 2016!
 

נא להשאיר פרטים