מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הכנס השנתי לאפקטיביות 2016 - סיכום

  מידות מודה מקרב לב לכל באי
הכנס השנתי לאפקטיביות 2016

 

 

ברכות חמות לזוכים באות האפקטיביות לשנת 2016:

עמותת פעמונים - זוכת אות האפקטיביות לעמותה

עמותת כל זכות - זוכת אות האפקטיביות לעמותה צעירה בעלת מודל פעולה ייחודי

מר רוני צארום - זוכה אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטימצגות הכנס להורדה
 
 
צפו בסרטון הפתיחה של הכנס:

 
 
 
 
 
להתראות בכנס הבא!
 

 
 

 

נא להשאיר פרטים