מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

המפה החברתית

 

העמוד נמצא בשלבי עדכון.
 ניתן להגיע למפה החברתית בלינק הבא:
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים