מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

המפה החברתית

 
"המפה החברתית" הינו מיזם חדשני של ארגון "מידות" ליצירת בסיס נתונים ראשון מסוגו,
המאפשר לציבור הרחב לקבל תמונה רחבה ומקיפה על הארגונים החברתיים
הפועלים בישראל על פי עניין אישי ועל בסיס פרמטרים משותפים. 
 
בשלב ראשון, נסקרו ע"י מידות כ-600 ארגונים חברתיים
שמחזור הפעילות שלהם מעל 1 מיליון ₪, או ארגונים שעברו תהליכים
במידות מיום הקמתה.

אנו מזמינים כל ארגון ללא כוונת רווח באשר הוא להיכלל במאגר.
 
 
 
 
 
 
לתשומת ליבכם:
הנתונים שנאספו נכונים ל-30 באוקטובר, 2015 (נתונים פיננסים משקפים דוחות מבוקרים לשנת 2013, אלא אם צוין אחרת).
המידע כולו נאסף ממקורות גלויים בלבד, בעיקר מאתר גיידסטאר ומאתרי הארגונים עצמם.
המידע המופיע בקובץ מבוסס על מידע פומבי באתרי הארגונים הממופים, כפי שהיה בעת מילויו. המידע לא נבדק ו/או אומת ע"י מידות,
אלא רוכז בבסיס הנתונים לצורך נוחות השימוש. 
להרחבה על תנאי האחריות והשימוש באתר ראו תנאי שימוש.
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי