מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

המפעל להכשרת ילדי ישראל

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 המפעל להכשרת ילדי ישראל (ע"ר), שם לו מטרה לאורך כל שנות פעילותו, לחנך, לטפל ולשקם ילדים בסיכון בעלי פוטנציאל שכלי תקין, הבאים מסביבה סוציו-אקונומית קשה ומקפחת ביותר המחייבת את הוצאתם מהבית על ידי רשויות המשפט והרווחה. ילדים אלו מגיעים ממשפחות שאינן מסוגלות לספק את צרכיהם הבסיסיים ביותר.
מסגרות המפעל להכשרת ילדי ישראל משלבות בין מסגרת פנימייתית לתא משפחתי , וזאת, בכדי לענות באופן מיטבי על צורכיהם הנפשיים והרגשיים של הילדים.
 
חזון ומטרות:
ברמה החברתית:
  • צמצום מספרם של הילדים ובני הנוער בסיכון ופריצת מעגלי המצוקה.
  • עיצוב וחינוך דור העתיד של מדינת ישראל כדור ערכי, עצמאי, התורם לחברה.
  • סיוע בתהליך הסוציאליזציה של ילדים עולים ובני נוער, והפיכת התהליך הבינתרבותי, כור היתוך להשתלבותם של הילדים הבאים מרקע תרבותי שונה, להפנמת ערכים "ארץ ישראליים".
ברמת הפרט:
  •  לאפשר לילדים הבאים מסביבה סוציו-אקונומית מקפחת ביותר למצוא סביבה חינוכית תומכת ומטפחת.
  • לענות על צרכיו הייחודיים של כל ילד וילד, באמצעות המודל החינוכי-משפחתי – "הכי קרוב לבית" מודל המשלב חיי משפחה עם מסגרת חינוכית יציבה, משקמת ומקדמת, המספקת את צרכיהם הפיסיים, רגשיים, לימודיים וחברתיים.
  • לצייד את הילד במירב הכלים והכישורים הדרושים להצלחתו כאזרח בוגר: חיזוק יכולותיו להתמודד עם קשיים, העשרת עולמו, מימוש הפוטנציאל הטמון בו, הקניית תכנים ערכיים בכדי לפתח ולטפח את כישוריו הייחודיים – אישיים וחברתיים, העצמת יכולותיו, והעלאת דימויו העצמי.
  • להוות "גשר" לקשר עם הוריו הביולוגיים של הילד, וליצור שינוי ושיפור בקשר שבינו לבין הוריו.
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

פרטי העמותה

טלפון: 08-6984660
פקס: 08-6328595
כתובת: רח' מרגולין 1 נס ציונה מיקוד 7410002
ת.ד.11
כתובת דוא"ל: info@hamifal.org.il
תחום: ילדים, חינוך
עמותה רשומה (ע"ר): 580051605
שנת הקמה: 1943
איזור פעילות: רחבי הארץ
קהל יעד: ילדים ונוער בסיכון, החסרים תנאים להתחנך בסביבתם המשפחתית, תוך מתן עדיפות לילדי הורים נטולי אמצעים.
ייעוד: לחנך, לטפל ולשקם ילדים בסיכון בעלי פוטנציאל שכלי תקין, הבאים מסביבה סוציו-אקונומית קשה ומקפחת ביותר המחייבת את הוצאתם מהבית על ידי רשויות המשפט והרווחה.
אתר: http://hamifal.org.il/he/
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים