מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

העמותות שיעזרו לעמותות

מעריב עסקים 19.2.2010 
 
הרבה כסף מתגלגל בעמותות ובאלכ"רים (ארגונים ללא מטרות רווח) בישראל. הרבה כסף וגם הרבה חלומות, להט ורצון - אבל לטענת רבים, לא מספיק ניהול ולא מספיק בקרה. תהליך הבדיקה של ארגון מידות, הבודק ומדרג את התנהלותן של עמותות בישראל, כולל בין השאר יום מרוכז שבו יושבים האנליסטים החברתיים עם הנהלת העמותה הנבדקת ומלבנים סוגיות שונות..
העמותות שיעזרו לעמותות

נא להשאיר פרטים