מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הפניית עמותה לדירוג

 אנא מלאו את הפרטים הבאים ונציג מידות יצור עמכם קשר.

שם הגורם המפנה

דוא"ל

שם העמותה

איש הקשר בעמותה ותפקידו

מספר טלפון או כתובת דוא"ל של איש הקשר

נא להשאיר פרטים