מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

הצע תחום נוסף לבדיקה

שם

דוא"ל

טלפון

חברה

תחום מוצע לבדיקה

תוכן ההודעה