מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הרשמה לאות האפקטיביות 2014

הרשמה לאות האפקטיביות
לעשייה חברתית בשנת 2014

השנה יוענקו זו הפעם הרביעית אותות למשקיעים חברתיים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית, מתוך כוונה לעודד עשייה חברתית מוכוונת תוצאות של תורמים ועמותות בישראל.

האותות יוענקו בתחילת 2015 (הודעה על מועד מדוייק תתפרסם בהמשך). האותות מוענקים במטרה להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות, לעודד נתינה ומעורבות, וכן לעודד עמותות אפקטיביות. הזוכים באותות בשנה הקודמת הם חיים דהאן (מייסד אופנים), חברת מייקרוסופט פיתוח, עמותת ער"ן – עזרה ראשונה נפשית והסדנא לידע ציבורי. הזוכים מהשנה הקודמת יצטרפו לוועדה לבחירת הזוכים באותות לשנת 2014.

מועד אחרון להגשת מועמדות – 18.10.14.
 
הרשמה לאות האפקטיביות 2014

נא להשאיר פרטים