מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

השותף השקט מבקש לדבר

השותף השקט מבקש לדבר
יעקב בורק
 
רוב התורמים טרם הפנימו את ההכרה כי הטבות המס שהם מקבלים בגין התרומה הופכות את כולנו לחלק ממעגל הנתינה הפילנתרופית, ולכן לאזרחי המדינה זכות מוסרית מלאה לצפות מהתורמים לגילוי נאות בכל הקשור לעשייה הפילנתרופית שלהם. הנחותיהם השגויות של התורמים, העמותות והציבור יוצרות כשל שוק בעולם הפילנתרופיה ומעגל חשדנות המאיים על קיומו של המגזר השלישי; כדי לשנות זאת דרושה אמנה חברתית חדשה: על התורמים והעמותות להתחייב ליותר שקיפות ואפקטיביות בתרומה ובשימושיה ובתמורה, תתחייב החברה שלא להטיל דופי במניעי התרומה של התורמים וביושרן של העמותות.   
הגיע העת לפעול בתחום הפילנתרופיה באווירה של הערכה הדדית בין כל הגורמים, כולם בעלי זכויות. הגיעה זמנה של אמנה חברתית חדשה בין התורמים, העמותות והחברה. ימיה של הנתינה בסתר הסתיימו.
 
 
מאמר זה התפרסם בגיליון "אצולת הממון" של מגזין דה-מרקר ביוני 2011

נא להשאיר פרטים