מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

השיחה: נאור ורקנאטי מפגינים אפקטיביות

גלובס 02.5.2012 
 
השיחה: נאור ורקנאטי מפגינים אפקטיביות

נא להשאיר פרטים