מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

השיחה: נאור ורקנאטי מפגינים אפקטיביות

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי