מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

השקעה חברתית מהי?

28/11/2011 17:02:00
אולי גראבנוורטר והיינריך ליכטנשטיין עמלו קשה כדי להציע גישה חדשה ובלתי קונבנציונלית למבט על השקעה נושאת ערך חברתי (Impact Investing). בתום מסעם – המשתקף היטב בחיבורם המורכב: "In Search of gamma - an Unconventional Perspective on Impact Investing" (רצ"ב) – הם מבקשים לגלות לעולם שהם גילו את מרכיב הגאמא הסודי, זה שמאפשר להבין השקעה חברתית מהי.
 
בבסיס החיבור הניסיון להפריך את המוסכמה לפיה השקעה מוצלחת חייבת להיבחן במונחים כלכליים ובאמצעות מדידת התשואה הכספית. המחברים מדגישים תובנות שהוכחו זה מכבר, לפיהן השקעה מוצלחת חייבת להימדד גם ביצירת ערך חברתי. המחקר מפריך גם את ההנחה לפיה יצירת ערך חברתי באה על חשבון תשואה כלכלית. למעשה, המחברים מצאו, כך הם טוענים, שניתן להגדיר השקעה חברתית ככזו רק אם קיים מתאם חיובי מובהק בין השניים. בלעדי מתאם חיובי זה ההשקעה אינה אלא תרומה פילנתרופית רגילה.
 
חיבור זה נשען על מחקר חדש שנערך עבור האוניברסיטה של נבארה (IESE), במסגרתו ראיינו המחברים 60 משקיעים חברתיים. הממצאים העיקריים:
 
השקעה חברתית אמיתית מאופיינת כך –
 
1. רווח מהווה מטרה
 
2. קיים מתאם חיובי בין הערך החברתי הנחשק והצפוי ובין ההחזר הכספי עבור ההשקעה
 
3. קיימת כוונה מוקדמת ברורה ליצור ערך חברתי מסוים
 
4. הערך החברתי ניתן למדידה
 
5. התוצאה תיצור ערך חברתי נטו חיובי לחברה.
 
 אם קיימים חליפין ואיזון בין יצירת ערך חברתי ובין תשואה כלכלית, הרי זו בחירה של המשקיע. המחברים בנו מטריצה ובה ארבעה סוגי משקיעים חברתיים (עמ' 25 - 27), בהתאם לסוג האיזון הרצוי להם.
 
השקעה חברתית מייצרת ערך טובה תלויה בגורמים רבים, כגון תכנון אסטרטגי וגיבוש צוות מתאים, אבל יש לה גם אוטונומיה משלה.
מכל מקום, השקעה כזו מחייבת עבודת מחקר מעמיקה. המחברים מציינים שלל כלים ושיטות שהמשקיע חייב ליישם, וביניהם ניתוח תיאוריית השינוי, ניתוח סיכונים וכמובן בדיקת נאותות מלאה.
המחברים אינם מתעלמים מהמורכבות, מהקשיים של המדידה ומההתנגדויות לה.
המחברים מודעים לכך שכלי מדידה בלתי מתאימים פגעו בסיכוייה של השקעה חברתית מייצרת ערך להתקבל בציבור. משום כך, הם מציעים את נוסחתם החדשה הכוללת את מרכיב הגאמא הסודי (הנוסחה המורכבת בעמוד 44 ושוב בנספח בעמ' 52). מטרת המודל המוצע היא לייצר מדד משולב של ביצועים פיננסיים וחברתיים במישור של תיק ההשקעות, וזאת מבלי לאבד אינדיקטורים של ביצוע (KPI) ברמת העסק.
 
קריאה מהנה.
 
להורדת המאמר - הקליקו כאן.
השקעה חברתית מהי?
חדשנות עם השפעה: משולחנו של ביל גייטס

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים