מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

ניתוח תחום: דוח תחום התחדשות יהודית בישראל

 
ברוכים הבאים,

התחדשות יהודית בישראל היא שדה פעולה מרתק ובו עשייה חברתית הנמצאת במגמת צמיחה. בישראל פועלים מאות ארגונים, קטנים וגדולים, מקומיים ובעלי פריסה רחבה, הפועלים לתת מענה לצורך של יהודים בישראל בבירור זהותם, במימוש רצונם בהשתייכות ובחידוש התעניינותם ביהדות, לאו דווקא במובנה הדתי. ארגונים אלה מציעים מגוון שירותים ופעילויות, החל בהפעלת קהילות וציון טקסי מעגל החיים, עבור בלמדנות, בקידום ערכים שנחשבים יהודיים ובמתן מענה רוחני, וכלה בהפצת ידע ובסנגור.
 
מידות ערכה תהליך חקר, בהזמנתן של מספר קרנות בעלות עניין, במטרה ללמוד את התחום ולהפיץ את הידע עבור בעלי עניין שונים ולקהל הרחב. עבודת איסוף הנתונים ועיבודם נערכה ברובה בשנת 2012. בדף זה אנו מבקשים להציג לציבור חמישה תוצרים של התהליך:
  • ניתוח תחום - מיפוי וניתוח שדה הפעולה שבו ארגונים ללא כוונת רווח מספקים שירות ומענה בתחום התחדשות יהודית בישראל
  • פרק המשגה ומסגרת תאורטית - הרחבה של הפרק התיאורטי בדוח
  • אינדקס ארגונים - דפי פרופיל של ארגונים בתחום התחדשות יהודית בישראל
  • נספחים - מתודולוגיה, השאלון, חברי ועדת ההיגוי, יועצים וקוראים חיצוניים, רשימת מרואיינים, רשימת המשתתפים בקבוצות הדיון, רשימת קריאה, תודות, על מידות
  • דוח באנגלית - Hithadshut Yehudit (Jewish Renewal in Israel): An Analysis of the field: Mapping and analyzing the field where Israeli Non Profits provide services and response in the Jewish renewal domain
אנו מקווים שבמה זו תשרת את התחום ואת הארגונים הפועלים בו, תסייע בחשיפת פעילותם, תהווה בסיס ליצירת ידע חדש ולשיתופי פעולה שונים לטובת הציבור בישראל.
 
בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות למאות הארגונים שנענו לבקשתנו וחלקו אתנו מידע חיוני, שבלעדיו לא היה הדוח משקף את השדה כפי שהוא. מלאכתנו לא היתה שלמה ללא השתתפותם ותרומתם של עשרות מומחים שראיינו ושל נציגי ארגונים שהשתתפו במפגש חשיבה.
 
מידות, התשע"ד, 2013
 
 
   

 תגובות, הערות והצעות יתקבלו בברכה,

נא להשאיר פרטים